O festivalu

Mezinárodní folklorní festival Pražský jarmark je nekomerční akce, kterou pořádá Folklorní sdružení ČR, sdružení Tradice ČR a SOL group spol. s r.o. za podpory hl. města Prahy, MČ Praha 1  a ve spolupráci s dalšími partnery od roku 2004 na Ovocném trhu v Praze 1.

MFF Pražský jarmark patří k největším folklorním festivalům v České republice i v Evropě. Každým rokem se účastní festivalu soubory z většiny kontinentů světa a ze všech národopisných oblastí naší republiky. V šestihodinovém nonstop programu se během šesti dnů trvání festivalu představí v centru hlavního města více než 30 zahraničních a domácích souborů, v počtu přes 1 200 účinkujících. Za čtyřletou existenci festivalu se představily na Pražském jarmarku kromě většiny evropských zemí soubory z Ekvádoru, Číny, Kolumbie, Argentiny, Cookových ostrovů, Indonésie, Mexika, Ruska, Izraele ad. Pozvání na festival je prestižní záležitostí, programová rada vybírá z obrovského množství nabídek, na základě odborných doporučení. Téměř polovina účinkujících jsou profesionální umělci.

Součástí Pražského jarmarku jsou kromě folklorního programu také ukázky starých lidových řemesel a nabídka specialit české gastronomie. Stánky se obsazují lidovými tvůrci, kteří předvádějí tradiční rukodělné práce: točení na kruhu, tkaní, vyšívání, zdobení kraslic, perníků, malování na skle, na hedvábí, háčkování, ruční výrobu šperků a bižuterie, píšťalek, svíček, drátování, soustružení, šití krojů, výrobu krojové obuvi, ozdob ze slámy, výrobků z juty, lýka, pletení korbáčů atd. Na posledním festivalu bylo na Ovocném trhu 35 stánků lidových řemeslníků, z nichž každý provozoval jiné řemeslo.

MFF Pražský jarmark je ukázkou bohatství lidového umění a svébytnosti národních kultur. Zájem veřejnosti o festival je obrovský, každým rokem ho navštíví desetitisíce lidí, v loňském roce jsme přesáhli hranici 91.000 návštěvníků. Zejména vystoupení folklorních souborů nestačí pojmout množství diváků. Záběry a reportáže z festivalu přináší všechny televizní a rozhlasové stanice. Není bez významu, že se tento festival koná právě v centru hlavního města – pro Pražany a české návštěvníky je atraktivní vystoupením zámořských souborů, pro zahraniční návštěvníky je jedinečnou příležitostí poznat krásu a rozmanitost našeho folkloru.